Moties vrijwel unaniem aangenomen

Op zaterdag 13 juni was er een nieuw congresachtig evenement van GroenLinks. In de aanloop daar naartoe was er een digitale stemming  over de moties e.d. die nog over waren van het uitgestelde congres van 14 maart. Wij hadden een viertal moties ingediend.1) een motie om de denktank basisinkomen erkend te krijgen als werkgroep in de partij. Deze motie dienden we niet meer in, want inmiddels zijn wel erkend als werkgroep. Op 30 juni hebben we onze eerste officiele vergadering.En we hadden nog deze moties:28) een motie om een GroenLinkse berekening te laten maken bij het SCP en het CPB. 29) een motie om onderzoek te laten doen naar de rol en waardering van onbetaalde arbeid

Zachte kanten

De motie voor het onderzoek bij SCP en CPB kan ertoe leiden dat beter in te schatten wordt wat de invoering van basisinkomen voor het totaalplaatje van het programma betekent. En we vragen daarbij zowel naar de harde als de zachte kanten. Want de zachte kanten van het basisinkomen leiden -volgens alle experimenten gedaan tot nu toe - tot een verbetering van de fysieke en geestelijke gezondheid, meer zelfvertrouwen en zeggenschap over het eigen leven, meer ondernemerschap en zelfs meer vertrouwen in de politiek; tegelijkertijd verminderen ze stress en criminaliteit. Het Sociaal Cultureel Planbureau gaat deze gegevens voor Nederland nu met een GroenLinkse opdracht onderzoeken.

Harde kanten

De harde kanten van het basisinkomen zijn de effecten op overheidsfinanciën en werkgelegenheid. De komende maanden laat GroenLinks het Centraal Planbureau de effecten onderzoeken van een variant van basisinkomen 2.0. Basisinkomen 2.0 houdt in dat elke volwassene 600 € basisinkomen ontvangt, elk huishouden ook €600 en elk kind €300, terwijl de huurtoeslag blijft. Wat zijn de gevolgen voor de koopkracht voor 200.000 huishoudtypen? Wie gaat erop vooruit en wie levert wat in? Wat zijn de effecten op betaald werk?

Onbetaalde arbeid waarderen

De motie onbetaald werk zorgt ervoor dat de GroenLinks Tweede Kamerfractie een concreet voorstel gaat doen in de Tweede Kamer om mantelzorg en vrijwilligerswerk een meer gelijkwaardige status te geven en beter te waarderen. Mensen die onbetaalde zorgtaken uitvoeren zijn van groot belang voor onze samenleving en voor onze economie. De waardering die zij voor hun werk krijgen is niet in balans met de waardering die betaald werk krijgt. Terwijl de werkzaamheden hetzelfde kunnen zijn. Belangrijke waarden zijn hierbij keuzevrijheid en gelijkwaardigheid.Een plan voor waardering onbetaalde arbeid zou het invoeren van zorgcredits kunnen zijn, een pensioenregeling voor mantelzorgers. Maar natuurlijk ook en vooral het invoeren van een basisinkomen. Een basisinkomen geeft ouders bijvoorbeeld de keuzevrijheid om zorgtaken voor de kinderen op zich te nemen.