De Denktank Basisinkomen presenteert zes amendementen. Klik op de links om meer te lezen over de genoemde amendementen.

Geef GroenLinks een eerlijk en echt sociaal profiel! 

Het spoorboekje van B-day!

Stem mee op zaterdag 23 januai op het GroeneGolf congres.

Ca. 13.00 uur     stemming over amendement 148 ontwikkelinkomen

€400 gedeeltelijk basisinkomen voor alle jongeren tussen 18 en 25 jaar. ECOLO - onze Waalse zusterpartij- had dit standpunt bij de 2019 verkiezingen. De Walen beloonden dit idee met een daverende overwinning! Van 11 naar 19% GROEN! Vlaamse zusterpartij had niks  over basisinkomen...Zij stegen nauwelijks.

Ca. 14.00 uur stemming over amendement 179  voetinkomen

€ 500 voetinkomen voor volwassen tussen 25 en AOW leeftijd. Als je meer dan € 60.000 verdient ontvang je dat niet. In de jaren 90 verdedigde partijleider Paul Rosenmöller dit idee met verve.

Ca 14.10 uur stemming over amendement 201 basisinkomen voor iedereen

In 8 jaar basisinkomen voor iedereen. Een variant kan zijn basisinkomen 2.0 Het CPB rekende hieraan. Dit gaf een duidelijk nivellerend koopkracht plaatje. De armen krijgen structureel 10% erbij en de rijken leveren 10% in.

Vlak daarna volgen ook nog amendement 202 en 203 om onbetaalde zorgtaken in onze samenleving beter te waarderen.

Gelukkig is amendement 346 basisinkomen internationaal al wel positief geadviseerd. Hierover wordt in het laatste hoofdstuk gestemd.

Alle achtergrondinfo vind je op www.denktankbasisinkomen.groenlinks.nl

Of stel je vragen op basisinkomengroenlinks@gmail.com

Dankjewel voor je steun!