Leden van de Denktank Basisinkomen hebben amendementen ingediend over programmapunten 3.1.2, 3.3.1 en 3.3.5 uit het concept verkiezingsprogramma. Het betreft de amendementen: 179 (voetinkomen), 201 (basisinkomen voor iedereen) en 202 (onbetaalde arbeid waarderen). 

Tijdens de gesprekken over amendementen nodigen we indieners van zwaarwegende amendementen uit om in gesprek te gaan met leden van de programmacommissie, de Tweede Kamer en het Europees Parlement. Dit met als doel om aan leden de programmapunten en de amendementen waarover gestemd gaat worden te verhelderen. In het gesprek komen zowel de overwegingen van de commissie als de indieners aan bod.

Het gesprek vindt plaats via Zoom Webinar en is openbaar voor de leden van GroenLinks. Tijdens het gesprek kunnen leden via Q&A vragen te stellen aan zowel de indieners als de programmacommissie om hun standpunten te verhelderen.